1. Κυπαρίσσι: King Albert 1er
 2. Λεωνίδιο: Mignonette
 3. Όνεια: Κόψη της Ωραίας Ελένης
 4. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: πεζοπορική διάσχιση
 5. Προσοχή στο αναρριχητικό πεδίο Κόκκινος Βράχος Φυλής
 6. Σημειώσεις στη μετεωρολογία
 7. Γράφοντας ελληνικά αποδοτικά στον Vim
 8. Ξεροβούνι: Αιωνιότητα και μία μέρα
 9. Μετέωρα: Χαμογελαστή Τραβέρσα
 10. Low battery notification in i3wm
 11. Ταΰγετος: Πενταδάκτυλος - Ε4 (κυκλική διάσχιση)
 12. Σημειώσεις στον προσανατολισμό
 13. Tour du Mont Blanc: Things we wish we'd known
 14. Δίρφυς: Φαράγγι Αγάλης - Κορυφή - Στενή (διάσχιση)
 15. Πατέρας - Καντήλι: Κηπουρός
 16. Πατέρας - Καντήλι: Ευχή του πατέρα
 17. Βαράσοβα: Αφρικάνα (σκίτσο)
 18. Hersbrucker Schweiz: Höhenglücksteig
 19. Δίρφυς: Κυκλική διάσχιση κώνου
 20. Άρμα: Μεγάλη Σεμινέ
 21. Άρμα: Απόπειρα στην Πικουπίκος
 22. Καμάρι: Νοτιοδυτική κόψη
 23. Αλογόπετρα: Μπαομπάπ
 24. Κάτω Φλαμπούρι: Κλασική
 25. Γκιώνα: Μονοπάτι Καραγιάννη
 26. Όλυμπος: Κόψη Μπαρμπαλά