1. Ξεροβούνι: Αιωνιότητα και μία μέρα
 2. Μετέωρα: Χαμογελαστή Τραβέρσα
 3. Low battery notification in i3wm
 4. Ταΰγετος: Πενταδάκτυλος - Ε4 (κυκλική διάσχιση)
 5. Σημειώσεις στον προσανατολισμό
 6. Tour du Mont Blanc: Things we wish we'd known
 7. Δίρφυς: Φαράγγι Αγάλης - Κορυφή - Στενή (διάσχιση)
 8. Πατέρας - Καντήλι: Κηπουρός
 9. Πατέρας - Καντήλι: Ευχή του πατέρα
 10. Βαράσοβα: Αφρικάνα (σκίτσο)
 11. Hersbrucker Schweiz: Höhenglücksteig
 12. Δίρφυς: Κυκλική διάσχιση κώνου
 13. Άρμα: Μεγάλη Σεμινέ
 14. Άρμα: Απόπειρα στην Πικουπίκος
 15. Καμάρι: Νοτιοδυτική κόψη
 16. Αλογόπετρα: Μπαομπάπ
 17. Κάτω Φλαμπούρι: Κλασική
 18. Γκιώνα: Μονοπάτι Καραγιάννη
 19. Όλυμπος: Κόψη Μπαρμπαλά