1. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: πεζοπορική διάσχιση
 2. Προσοχή στο αναρριχητικό πεδίο Κόκκινος Βράχος Φυλής
 3. Σημειώσεις στη μετεωρολογία
 4. Γράφοντας ελληνικά αποδοτικά στον Vim
 5. Ξεροβούνι: Αιωνιότητα και μία μέρα
 6. Μετέωρα: Χαμογελαστή Τραβέρσα
 7. Low battery notification in i3wm
 8. Ταΰγετος: Πενταδάκτυλος - Ε4 (κυκλική διάσχιση)
 9. Σημειώσεις στον προσανατολισμό
 10. Tour du Mont Blanc: Things we wish we'd known
 11. Δίρφυς: Φαράγγι Αγάλης - Κορυφή - Στενή (διάσχιση)
 12. Πατέρας - Καντήλι: Κηπουρός
 13. Πατέρας - Καντήλι: Ευχή του πατέρα
 14. Βαράσοβα: Αφρικάνα (σκίτσο)
 15. Hersbrucker Schweiz: Höhenglücksteig
 16. Δίρφυς: Κυκλική διάσχιση κώνου
 17. Άρμα: Μεγάλη Σεμινέ
 18. Άρμα: Απόπειρα στην Πικουπίκος
 19. Καμάρι: Νοτιοδυτική κόψη
 20. Αλογόπετρα: Μπαομπάπ
 21. Κάτω Φλαμπούρι: Κλασική
 22. Γκιώνα: Μονοπάτι Καραγιάννη
 23. Όλυμπος: Κόψη Μπαρμπαλά