1. Προσοχή στο αναρριχητικό πεδίο Κόκκινος Βράχος Φυλής
 2. Σημειώσεις στη μετεωρολογία
 3. Γράφοντας ελληνικά αποδοτικά στον Vim
 4. Ξεροβούνι: Αιωνιότητα και μία μέρα
 5. Μετέωρα: Χαμογελαστή Τραβέρσα
 6. Low battery notification in i3wm
 7. Ταΰγετος: Πενταδάκτυλος - Ε4 (κυκλική διάσχιση)
 8. Σημειώσεις στον προσανατολισμό
 9. Tour du Mont Blanc: Things we wish we'd known
 10. Δίρφυς: Φαράγγι Αγάλης - Κορυφή - Στενή (διάσχιση)
 11. Πατέρας - Καντήλι: Κηπουρός
 12. Πατέρας - Καντήλι: Ευχή του πατέρα
 13. Βαράσοβα: Αφρικάνα (σκίτσο)
 14. Hersbrucker Schweiz: Höhenglücksteig
 15. Δίρφυς: Κυκλική διάσχιση κώνου
 16. Άρμα: Μεγάλη Σεμινέ
 17. Άρμα: Απόπειρα στην Πικουπίκος
 18. Καμάρι: Νοτιοδυτική κόψη
 19. Αλογόπετρα: Μπαομπάπ
 20. Κάτω Φλαμπούρι: Κλασική
 21. Γκιώνα: Μονοπάτι Καραγιάννη
 22. Όλυμπος: Κόψη Μπαρμπαλά